Verkoop Patrimoniumvennootschappen

U bent de eigenaar van een patrimoniumvennootschap en hebt deze vennootschap jaren lang gekoesterd.  Doch er blijkt vandaag geen opvolging te zijn.  U krijgt de vennootschap niet verkocht noch aan familie, noch aan vrienden, noch aan derden.  U wil er wel niet mee blijven zitten.  Eén advies: bel MCA-Invest bvba op 0485 34 56 71.  De zaakvoerder, Marleen Caulier, vindt vaak zeer snel een nieuwe eigenaar voor uw vennootschap.  Transacties verlopen snel, vlot en correct.  In eerste instantie is een reclame zelfs overbodig.  In de portefeuille van Marleen Caulier zitten meer dan voldoende geïnteresseerde investeerders.